HC Barys v HC Spartak Moscow Ice Hockey Betting Tips & Predictions

KHL

HC Barys

Match Result 3 - 0

HC Spartak Moscow

We have 58 active HC Barys VS HC Spartak Moscow predictions

HC Barys vs HC Spartak Moscow Betting Tips

Follow tips from the best tipsters in the ProTipster community
HC Spartak Moscow 35%
HC Barys vs HC Spartak Moscow
Over 4.5 odds -137
2019-09-17 13:30
Tip is LOST
Tipster openhockeymatch
HC Spartak Moscow 48%
HC Barys vs HC Spartak Moscow
Over 3.5 odds -345
2019-09-17 13:30
Tip is LOST
Tipster over69
HC Spartak Moscow 89%
HC Barys vs HC Spartak Moscow
The match will be a draw odds +314
2019-09-17 13:30
Tip is LOST
Tipster kalasnikov
HC Spartak Moscow 57%
HC Barys vs HC Spartak Moscow
The match will be a draw odds +310
2019-09-17 13:30
Tip is LOST
Tipster omeryavuz
HC Barys 84%
HC Barys vs HC Spartak Moscow
Under 5 odds -130
2019-09-17 13:30
Tip is WON
Tipster oleginho
HC Spartak Moscow 52%
HC Barys vs HC Spartak Moscow
Over 4.5 odds -128
2019-09-17 13:30
Tip is LOST
HC Barys 10%
HC Barys vs HC Spartak Moscow
Under 5.5 odds -189
2019-09-17 13:30
Tip is WON
Tipster Pep_Real
HC Spartak Moscow 23%
HC Barys vs HC Spartak Moscow
Over 3.5 odds -345
2019-09-17 13:30
Tip is LOST
KHL 32%
HC Barys vs HC Spartak Moscow
Over 3.5 odds -313
2019-09-17 13:30
Tip is LOST
HC Barys 36%
HC Barys vs HC Spartak Moscow
HC Spartak Moscow will win the match odds +197
2019-09-17 13:30
Tip is LOST
HC Barys vs HC Spartak Moscow
Over 4.5 odds -118
2019-09-17 13:30
Tip is LOST
KHL 23%
HC Barys vs HC Spartak Moscow
HC Barys will win the match odds +108
2019-09-17 13:30
Tip is WON
Tipster Legia841
HC Barys 18%
HC Barys vs HC Spartak Moscow
HC Barys will win the match odds +118
2019-09-17 13:30
Tip is WON
Tipster Silenth
HC Barys 48%
HC Barys vs HC Spartak Moscow
HC Barys will win the match odds +117
2019-09-17 13:30
Tip is WON
HC Barys vs HC Spartak Moscow
HC Barys will win the match odds +119
2019-09-17 13:30
Tip is WON
Tipster podlium
Ice Hockey 3%
HC Barys vs HC Spartak Moscow
Over 4.5 odds -128
2019-09-17 13:30
Tip is LOST
KHL 57%
HC Barys vs HC Spartak Moscow
Under 5.5 odds -208
2019-09-17 13:30
Tip is WON
Tipster aoz
KHL 9%
HC Barys vs HC Spartak Moscow
Over 3.5 odds -303
2019-09-17 13:30
Tip is LOST
Tipster Sharkyz0r
Ice Hockey 22%
HC Barys vs HC Spartak Moscow
HC Barys will win the match odds +114
2019-09-17 13:30
Tip is WON
Tipster sarman
HC Barys 7%
HC Barys vs HC Spartak Moscow
Over 4.5 odds -133
2019-09-17 13:30
Tip is LOST
Ice Hockey -4%
HC Barys vs HC Spartak Moscow
Over 4.5 odds -137
2019-09-17 13:30
Tip is LOST
HC Barys vs HC Spartak Moscow
HC Barys will win the match odds +119
2019-09-17 13:30
Tip is WON
HC Barys vs HC Spartak Moscow
HC Barys will win the match odds +108
2019-09-17 13:30
Tip is WON
Tipster damipadi
Ice Hockey 9%
HC Barys vs HC Spartak Moscow
HC Barys will win the match odds +117
2019-09-17 13:30
Tip is WON
Tipster 28tjn11
HC Spartak Moscow 18%
HC Barys vs HC Spartak Moscow
Over 4.5 odds -137
2019-09-17 13:30
Tip is LOST
HC Barys 55%
HC Barys vs HC Spartak Moscow
HC Barys will win the match odds +120
2019-09-17 13:30
Tip is WON
HC Barys vs HC Spartak Moscow
Over 3.5 odds -345
2019-09-17 13:30
Tip is LOST
Tipster Lil Tay
KHL -2%
HC Barys vs HC Spartak Moscow
HC Barys will win the match odds +121
2019-09-17 13:30
Tip is WON
Tipster tajoslaw
Ice Hockey 4%
HC Barys vs HC Spartak Moscow
HC Barys will win the match odds +121
2019-09-17 13:30
Tip is WON
Tipster TuLio
KHL 1%
HC Barys vs HC Spartak Moscow
Over 3.5 odds -345
2019-09-17 13:30
Tip is LOST