VHK Vsetin v HC RT Torax Poruba Ice Hockey Betting Tips & Predictions

1st Liga

VHK Vsetin

Match Result 3 - 2
  • 1P: 2 - 0
  • 2P: 0 - 1
  • 3P: 1 - 1
  • FT: 3 - 2

HC RT Torax Poruba