HC 05 Banska Bystrica v HC 07 Detva Ice Hockey Betting Tips & Predictions

Extraliga

HC 05 Banska Bystrica

Match Result 5 - 2

HC 07 Detva

We have 36 active HC 05 Banska Bystrica VS HC 07 Detva predictions

Team Stats & Match Facts

HC 05 Banska Bystrica have won 3 of their last 4 matches (Extraliga).

Home Win-357

HC 07 Detva have lost their last 7 matches (Extraliga).

Home Win-357

HC 05 Banska Bystrica vs HC 07 Detva Betting Tips

Follow tips from the best tipsters in the ProTipster community
Tipster Tomas45
HC 05 Banska Bystrica 19%
HC 05 Banska Bystrica vs HC 07 Detva
Over 4.5 odds -227
2019-09-15 15:00
Tip is WON
Ice Hockey -0%
HC 05 Banska Bystrica vs HC 07 Detva
HC 05 Banska Bystrica will win the match odds -345
2019-09-15 15:00
Tip is WON
Tipster godinho1906
Ice Hockey 7%
HC 05 Banska Bystrica vs HC 07 Detva
Over 5.5 odds -104
2019-09-15 15:00
Tip is WON
Tipster wiliangs
Extraliga 47%
HC 05 Banska Bystrica vs HC 07 Detva
Under 5 odds +120
2019-09-15 15:00
Tip is LOST
Tipster 28tjn11
Ice Hockey 5%
HC 05 Banska Bystrica vs HC 07 Detva
Over 4.5 odds -227
2019-09-15 15:00
Tip is WON
Tipster ErrePe
Ice Hockey 2%
HC 05 Banska Bystrica vs HC 07 Detva
Under 5.5 odds -116
2019-09-15 15:00
Tip is LOST
Tipster MagicWorld
Ice Hockey 1%
HC 05 Banska Bystrica vs HC 07 Detva
HC 05 Banska Bystrica will win the match odds -345
2019-09-15 15:00
Tip is WON
Tipster podlium
Ice Hockey 4%
HC 05 Banska Bystrica vs HC 07 Detva
Over 5.5 odds -118
2019-09-15 15:00
Tip is WON
Tipster Nurdaulet
Extraliga 2%
HC 05 Banska Bystrica vs HC 07 Detva
Over 5.5 odds -104
2019-09-15 15:00
Tip is WON
Tipster Don Ramon Bets
Ice Hockey 3%
HC 05 Banska Bystrica vs HC 07 Detva
Under 6.5 odds -250
2019-09-15 15:00
Tip is LOST
Tipster CZECHBET
Ice Hockey -12%
HC 05 Banska Bystrica vs HC 07 Detva
Over 5.5 odds -118
2019-09-15 15:00
Tip is WON
Tipster Jozef0
Ice Hockey -1%
HC 05 Banska Bystrica vs HC 07 Detva
HC 05 Banska Bystrica will win the match odds -323
2019-09-15 15:00
Tip is WON
Tipster Dory
Ice Hockey 2%
HC 05 Banska Bystrica vs HC 07 Detva
HC 05 Banska Bystrica will win the match odds -313
2019-09-15 15:00
Tip is WON
Tipster over69
Ice Hockey 10%
HC 05 Banska Bystrica vs HC 07 Detva
HC 05 Banska Bystrica will win the match odds -313
2019-09-15 15:00
Tip is WON
Tipster MotaRibeiro
Ice Hockey -17%
HC 05 Banska Bystrica vs HC 07 Detva
HC 05 Banska Bystrica will win the match odds -313
2019-09-15 15:00
Tip is WON
Tipster aoz
Ice Hockey 0%
HC 05 Banska Bystrica vs HC 07 Detva
Under 6.5 odds -250
2019-09-15 15:00
Tip is LOST
Tipster BANKOZAR
Ice Hockey -4%
HC 05 Banska Bystrica vs HC 07 Detva
Over 4.5 odds -227
2019-09-15 15:00
Tip is WON
Ice Hockey -13%
HC 05 Banska Bystrica vs HC 07 Detva
HC 05 Banska Bystrica will win the match odds -357
2019-09-15 15:00
Tip is WON
Tipster Niroj86
Extraliga 7%
HC 05 Banska Bystrica vs HC 07 Detva
HC 05 Banska Bystrica will win the match odds -357
2019-09-15 15:00
Tip is WON
Ice Hockey -10%
HC 05 Banska Bystrica vs HC 07 Detva
Under 6.5 odds -250
2019-09-15 15:00
Tip is LOST
Tipster Sky-pharbz
Ice Hockey 8%
HC 05 Banska Bystrica vs HC 07 Detva
HC 05 Banska Bystrica will win the match odds -345
2019-09-15 15:00
Tip is WON
Tipster Lil Tay
Ice Hockey -10%
HC 05 Banska Bystrica vs HC 07 Detva
HC 05 Banska Bystrica will win the match odds -345
2019-09-15 15:00
Tip is WON
Tipster džole
Ice Hockey -11%
HC 05 Banska Bystrica vs HC 07 Detva
HC 05 Banska Bystrica will win the match odds -345
2019-09-15 15:00
Tip is WON
Tipster kalasnikov
Ice Hockey -8%
HC 05 Banska Bystrica vs HC 07 Detva
Over 7 odds +250
2019-09-15 15:00
Tip is VOIDED
Tipster Dr6
Extraliga 12%
HC 05 Banska Bystrica vs HC 07 Detva
HC 05 Banska Bystrica will win the match odds -345
2019-09-15 15:00
Tip is WON
Tipster cozuminsani
Ice Hockey -3%
HC 05 Banska Bystrica vs HC 07 Detva
Over 4.5 odds -227
2019-09-15 15:00
Tip is WON
Ice Hockey -1%
HC 05 Banska Bystrica vs HC 07 Detva
Under 6.5 odds -250
2019-09-15 15:00
Tip is LOST
Tipster ygrok777
Ice Hockey -6%
HC 05 Banska Bystrica vs HC 07 Detva
HC 05 Banska Bystrica will win the match odds -345
2019-09-15 15:00
Tip is WON
Tipster Captain KNuckles
Ice Hockey -5%
HC 05 Banska Bystrica vs HC 07 Detva
HC 05 Banska Bystrica will win the match odds -345
2019-09-15 15:00
Tip is WON
Tipster Box
Ice Hockey -10%
HC 05 Banska Bystrica vs HC 07 Detva
HC 05 Banska Bystrica will win the match odds -345
2019-09-15 15:00
Tip is WON