Christie, Freya v Sadiq, Soha Tennis Betting Tips & Predictions

Solapur, Singles Qualifying W-ITF-IND-04A

Christie, Freya

Match Result 2 - 1
  • SET1: 6 - 7
  • SET2: 6 - 1
  • SET3: 6 - 2
  • FT: 2 - 1

Sadiq, Soha