Basketball International United League

BC Uniks Kazan VS BC Nizhny Novgorod Basketball Betting Tips & Predictions

United League

BC Uniks Kazan

85 - 71

1Q: 25 - 26 | 2Q: 18 - 11 | 3Q: 24 - 22 | 4Q: 18 - 12 | FT: 85 - 71

BC Nizhny Novgorod

BC Uniks Kazan vs BC Nizhny Novgorod Betting Tips

Follow tips from the best tipsters in the ProTipster community

BC Nizhny Novgorod not to lose by margin of 13 or more, stakes returned if BC Nizhny Novgorod loses by 12

odds -114
Tip Score: 3.9
LOST

BC Nizhny Novgorod to win

odds +510
Tip Score: 3.7
LOST

BC Uniks Kazan to win the first half by margin of 6 or more

odds -122
Tip Score: 1.4
WON

BC Uniks Kazan to win by margin of 11 or more

odds -213
Tip Score: 0.3
WON

BC Uniks Kazan to win by margin of 10 or more

odds -172
Tip Score: 0.1
WON

BC Uniks Kazan will score more than 81.5 in the game

odds -164
Tip Score: 0.1
WON

BC Uniks Kazan to win

odds -1429
Tip Score: 0.0
Not rated
WON

BC Uniks Kazan will win first half

odds -476
Tip Score: 0.0
Not rated
WON

BC Nizhny Novgorod not to lose by margin of 11 or more, stakes returned if BC Nizhny Novgorod loses by 10

odds +112
Tip Score: 0.0
Not rated
LOST

There will be more than 153.5 points in the game

odds -135
Tip Score: 0.0
Not rated
WON

There will be more than 78 points in the 1st half

odds -108
Tip Score: 0.0
Not rated
WON

BC Uniks Kazan will win first half

odds -323
Tip Score: 0.0
Not rated
WON