Avtomobilist Yekaterinburg v HC Sochi Ice Hockey Betting Tips & Predictions

KHL

Avtomobilist Yekaterinburg

Match Result 5 - 1
  • 1P: 1 - 0
  • 2P: 0 - 1
  • 3P: 4 - 0
  • FT: 5 - 1

HC Sochi

Avtomobilist Yekaterinburg vs HC Sochi Betting Tips

Follow tips from the best tipsters in the ProTipster community
HC Sochi 22%
Avtomobilist Yekaterinburg vs HC Sochi
The match will be a draw odds +300
Tip is LOST
Tipster over69
Avtomobilist Yekaterinburg 46%
Avtomobilist Yekaterinburg vs HC Sochi
Avtomobilist Yekaterinburg will win the match odds -102
Tip is WON
Tipster trracttor
HC Sochi 25%
Avtomobilist Yekaterinburg vs HC Sochi
Under 4 odds +116
Tip is LOST
Avtomobilist Yekaterinburg vs HC Sochi
Under 3.5 odds +172
Tip is LOST
Tipster tipsterbey
Avtomobilist Yekaterinburg 22%
Avtomobilist Yekaterinburg vs HC Sochi
Under 3.5 odds +162
Tip is LOST
HC Sochi 19%
Avtomobilist Yekaterinburg vs HC Sochi
Under 5.5 odds -278
Tip is LOST
HC Sochi 7%
Avtomobilist Yekaterinburg vs HC Sochi
Under 6 odds -500
Tip is VOIDED
Tipster damipadi
HC Sochi 57%
Avtomobilist Yekaterinburg vs HC Sochi
Avtomobilist Yekaterinburg will win the match odds -102
Tip is WON
Avtomobilist Yekaterinburg 51%
Avtomobilist Yekaterinburg vs HC Sochi
Over 4.5 odds +102
Tip is WON
Tipster Bengamimo
Ice Hockey 14%
Avtomobilist Yekaterinburg vs HC Sochi
HC Sochi will win the match odds +282
Tip is LOST
Tipster Yesbol
Ice Hockey 10%
Avtomobilist Yekaterinburg vs HC Sochi
Avtomobilist Yekaterinburg will win the match odds -110
Tip is WON
HC Sochi 55%
Avtomobilist Yekaterinburg vs HC Sochi
HC Sochi will win the match odds +236
Tip is LOST
Tipster szsrgl
Avtomobilist Yekaterinburg 11%
Avtomobilist Yekaterinburg vs HC Sochi
Over 2.5 odds -588
Tip is WON
Avtomobilist Yekaterinburg vs HC Sochi
Avtomobilist Yekaterinburg will win the match odds -102
Tip is WON
KHL -1%
Avtomobilist Yekaterinburg vs HC Sochi
Avtomobilist Yekaterinburg win, 1:0 Handicap odds -769
Tip is WON
Tipster kalasnikov
Avtomobilist Yekaterinburg 90%
Avtomobilist Yekaterinburg vs HC Sochi
Avtomobilist Yekaterinburg to win, half stakes win if Avtomobilist Yekaterinburg win by 1 odds -110
Tip is WON
Tipster Lil Tay
Ice Hockey -8%
Avtomobilist Yekaterinburg vs HC Sochi
The match will be a draw odds +324
Tip is LOST
Avtomobilist Yekaterinburg vs HC Sochi
HC Sochi will score more than 2 goals in the game odds +143
Tip is LOST
Tipster cruiser
HC Sochi 12%
Avtomobilist Yekaterinburg vs HC Sochi
Under 4.5 odds -118
Tip is LOST
HC Sochi 1%
Avtomobilist Yekaterinburg vs HC Sochi
Avtomobilist Yekaterinburg will win the match odds -120
Tip is WON
Tipster minoge19
Ice Hockey -8%
Avtomobilist Yekaterinburg vs HC Sochi
Avtomobilist Yekaterinburg will win the match odds -120
Tip is WON
Tipster INFO-BET
Ice Hockey 6%
Avtomobilist Yekaterinburg vs HC Sochi
Avtomobilist Yekaterinburg to win odds -208
Tip is WON
Tipster DcossJ
Ice Hockey -19%
Avtomobilist Yekaterinburg vs HC Sochi
Avtomobilist Yekaterinburg will score over than 2.5 goals in the game odds -111
Tip is WON
Tipster qezman
HC Sochi -2%
Avtomobilist Yekaterinburg vs HC Sochi
The match will be a draw odds +304
Tip is LOST
Tipster Tomas45
HC Sochi 4%
Avtomobilist Yekaterinburg vs HC Sochi
Under 5.5 odds -263
Tip is LOST
Tipster fpetrucc
Ice Hockey -20%
Avtomobilist Yekaterinburg vs HC Sochi
Avtomobilist Yekaterinburg will win the match odds -118
Tip is WON
Tipster uniiatihor
Ice Hockey -1%
Avtomobilist Yekaterinburg vs HC Sochi
Avtomobilist Yekaterinburg will score less than 3 goals in the game odds -192
Tip is LOST
Tipster bosphoruss72
Ice Hockey -30%
Avtomobilist Yekaterinburg vs HC Sochi
Avtomobilist Yekaterinburg will win the match odds -118
Tip is WON
Tipster rmzzh
Ice Hockey 6%
Avtomobilist Yekaterinburg vs HC Sochi
Avtomobilist Yekaterinburg not to lose, half stake wins if there is a draw odds -294
Tip is WON
Tipster cozuminsani
HC Sochi 6%
Avtomobilist Yekaterinburg vs HC Sochi
Avtomobilist Yekaterinburg to win odds -204
Tip is WON